Kluboksięgarnia.pl

Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Tutaj dostępna jest Polityka Prywatności. Zamknij.

Studio Blok
Kluboksiegarnia.pl
Studio Blok Apps


K       L       U       B       O       K       S       I       Ę       G       A       R       N       I       A

Aplikacje mobilne

 

Poradniki

 

Pierwsze kroki w baletkach

Zamawiam egz.
książki
Uważne uczenie się

nasza cena:
39,90 zł   35,00

Pierwsze kroki w baletkach

Zamawiam egz.
książki
Jedz dobrze, sportowa młodzieży!

nasza cena:
49,90 zł   39,90


 

Książki dla dzieci i młodzieży

 

Pierwsze kroki w baletkach

Zamawiam egz.
książki
Pierwsze kroki w baletkach

nasza cena:
39,90 zł   35,00

Pierwsze kroki w baletkach

Zamawiam egz.
książki
Szmaragdowy las,
złoty piasek,
czarne diamenty

nasza cena:
69,90 zł   55,00

 

Bajki Baletowe

Zamawiam egz.
książki
Korsarz


nasza cena:
39,90 zł   34,00

Zamawiam egz.
książki
Śpiąca Królewna


nasza cena:
38,90 zł   34,00

Zamawiam egz.
książki
Pulcinella


nasza cena:
38,90 zł   34,00

 

Coppelia

Zamawiam egz.
książki
Coppelia


nasza cena:
34,90 zł   32,00

Don Kichot

Zamawiam egz.
książki
Don Kichot


nasza cena:
34,90 zł   32,00

Dziadek do orzechów

Zamawiam egz.
książki
Kopciuszek


nasza cena:
34,90 zł   32,00

Dziadek do orzechów

Zamawiam egz.
książki
Romeo i Julia


nasza cena:
34,90 zł   32,00

Jezioro łabędzie

Zamawiam egz. książki
Jezioro łabędzie


nasza cena:
34,90 zł   32,00

Dziadek do orzechów

Zamawiam egz.
książki
Dziadek do orzechów


nasza cena:
34,90 zł   32,00

wybierz rodzaj wysyłki:
      
przy zamówieniu więcej niż 5 książek  PRZESYŁKA BEZPŁATNA

przesyłka

Przelewy24

sposób płatności: szybki przelew bankowy za pośrednictwem serwisu Przelewy24razem do zapłaty:
Akceptuję regulamin księgarni internetowej Kluboksięgarnia.
Uwagi do zamówienia:


 

W sprawie zamówień hurtowych i specjalnych prosimy o kontakt na adres
poczta [at] kluboksiegarnia [kropka] pl

Przeczytaj Regulamin księgarni - dowiedz się więcej o sposobie płatności i przebiegu realizacji zamówienia.

Regulamin księgarni w pliku pdf można pobrać TUTAJREGULAMIN KSIĘGARNI

aktualizacja: 15-01-2022

 1. Księgarnię internetową ('KSIĘGARNIA') działającą pod adresem www.studioblok.eu/kluboksiegarnia ('STRONA WWW') prowadzi firma Studio Blok, 02-777 Warszawa, ul. Ferdynanda Magellana 5/4, NIP 894-178-59-60, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez m.st. Warszawę pod numerem 447607, zwana dalej SPRZEDAWCĄ.

 2. SPRZEDAWCA dokłada wszelkich starań, by zasady i warunki sprzedaży poprzez STRONĘ WWW były zgodne z prawami i obowiązkami konsumenta oraz dobrymi praktykami.

 3. ZAMAWIAJĄCY w KSIĘGARNI powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu Księgarni. Podczas składania zamówienia ZAMAWIAJĄCY zostanie poproszony o zaakceptowanie jego postanowień.


Realizacja zamówień, formy płatności, ceny i dostawy


 1. PRODUKTY dostępne w KSIĘGARNI można zamawiać przez Internet za pośrednictwem formularza zamieszczonego na niniejszej stronie.

 2. ZAMAWIAJĄCY składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i określenia ich ilości w formularzu. ZAMAWIAJĄCY otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie składania zamówienia.

 3. ZAMAWIAJĄCY na podany adres e-mail otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu SPRZEDAWCY. ZAMAWIAJĄCY może również otrzymać od SPRZEDAWCY zawiadomienie o wysyłce wraz z dodatkowymi danymi do odbioru zamówienia za pomocą e-maila lub SMSa, celem zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia.

 4. Dostawa będzie realizowana w sposób wybrany przez ZAMAWIAJĄCEGO spośród dostępnych w formularzu zamówienia.

 5. Płatność za zamówienie dokonywana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24, gdzie płatność jest realizowana szybkim przelewem bankowym. Należność jest pobierana w chwili potwierdzenia transakcji na stronie Państwa banku. Podczas składania zamówienia proszę sprawdzić w zakładce www.przelewy24.pl/cms,61,faq_czeste_pytania.htm?s=12#slide12 czy Państwa bank jest dostępny w tym serwisie i w jakich godzinach można dokonywać transakcji on-line. Warunkiem koniecznym do dokonania zapłaty za zamówienie jest to, aby operacja była wykonana w czasie godzin pracy Państwa banku. W przypadku zamówień płaconych szybkim przelewem bankowym (w serwisie Przelewy24), Klient zostaje przekierowany na stronę serwisu Przelewy24. Czas na dokonanie zapłaty wynosi 15 minut. Po prawidłowo wykonanej operacji, serwis Przelewy24 poinformuje Klienta i Księgarnię o dokonanej transakcji. W przypadku nie dokonania zapłaty poprzez serwis Przelewy24, prosimy o kontakt z Wydawnictwem pod adresem blok [ at ] studioblok [ dot ] eu w celu zmiany formy płatności (przelew na konto). Nie ma potrzeby składania kolejnego zamówienia.

 6. Zamówienie jest wysyłane w ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia z serwisu Przelewy24. O wysyłaniu zamówienia informujemy ZAMAWIAJĄCEGO mailem.

 7. Do każdego zamówienia jest wystawiany jest paragon lub faktura - jeśli ZAMAWIAJĄCY poda swój NIP i adres do faktury. Dokument handlowy jest doręczany ZAMAWIAJĄCEMU razem z PRODUKTEM.

 8. Księgarnia nie realizuje zamówień zagranicznych.

 9. Czas oczekiwania na przesyłkę jest zależny od dostawcy i wynosi orientacyjnie od 3 do 5 dni od momentu potwierdzenia zamówienia przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku trudności z realizacją ZAMAWIAJĄCY zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od księgarni. Księgarnia nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmy pocztowe.

 10. Po ostatecznym zatwierdzeniu złożenia zamówienia przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do modyfikacji zamówienia o ile nie zostało ono wysłane. W tym celu ZAMAWIAJĄCY powinien skontaktować się ze SPRZEDAWCĄ e-mailem na adres blok [ at ] studioblok [ dot ] eu.

 11. Ceny PRODUKTÓW są podane w polskich złotych brutto, nie zawierają kosztów przesyłki. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez ZAMAWIAJĄCEGO formy dostawy i płatności.

 12. SPRZEDAWCA nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.


Odstąpienie od umowy


 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), ZAMAWIAJĄCY, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak ZAMAWIAJĄCY wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu ZAMAWIAJĄCEMU poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez ZAMAWIAJĄCEGO lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, ZAMAWIAJĄCY powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. ZAMAWIAJĄCY może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy [wzór jest poniżej treści regulaminu]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

 4. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: blok [ at ] studioblok [ dot ] eu Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres SPRZEDAWCY z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła ZAMAWIAJĄCEMU potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

 8. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia ZAMAWIAJĄCEGO o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca ZAMAWIAJĄCEMU wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do ZAMAWIAJĄCEGO. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od ZAMAWIAJĄCEGO do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. ZAMAWIAJĄCY pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

 10. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył ZAMAWIAJĄCY.

 11. ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT SPRZEDAWCY lub przekazać ją osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru pod adresem SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 12. ZAMAWIAJĄCY ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.

 13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje ZAMAWIAJĄCEMU, w przypadku gdy (i) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (ii) umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.


Reklamacje


 1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.

 2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

 3. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy.

 4. W sytuacji wystąpienia wady ZAMAWIAJĄCY może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: i) wymiany towaru na nowy; ii) naprawy towaru; iii) obniżenia ceny; iiii) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

 5. Wybór żądania zależy od ZAMAWIAJĄCEGO. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie z uwzględnieniem następujących okoliczności: a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru; b) charakter wady – istotna czy nieistotna; c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

 6. Jeśli ZAMAWIAJĄCY żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez ZAMAWIAJĄCEGO: i) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY albo ii) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

 7. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji ZAMAWIAJĄCY może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

 8. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, ZAMAWIAJĄCY może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

 9. SPRZEDAWCA odpowiada wobec ZAMAWIAJĄCEGO za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, ZAMAWIAJĄCY powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

 10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne ZAMAWIAJĄCY może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail blok [ at ] studioblok [ dot ] eu.

 11. Jeżeli żądanie złożone przez ZAMAWIAJĄCEGO przy reklamacji dotyczy: i) naprawy towaru, ii) wymiany towaru na nowy, iii) obniżenia ceny towaru, to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

 12. PRODUKTY będące przedmiotem reklamacji należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres SPRZEDAWCY albo złożyć reklamacje bezpośrednio u SPRZEDAWCY pod tym adresem.

 13. ZAMAWIAJĄCY w związku ze składaną reklamacją może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.


Dane osobowe


 1. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. dane osobowe ZAMAWIAJĄCEGO wprowadzane są do bazy SPRZEDAWCY wyłącznie w celach realizacji zamówień. Dane ZAMAWIAJĄCEGO przesłane do realizacji zamówienia są wykorzystywane tylko w tym celu i chronione. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii ZAMAWIAJĄCEGO co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.

 2. Informacje o transakcjach elektronicznych za pośrednictwem serwisu Przelewy24 przekazywane są w bezpiecznym połączeniu SSL bezpośrednio do banku Klienta (przelew bankowy). Szczegóły operacji nie są przekazywane ani do SPRZEDAWCY, ani do serwisu Przelewy24. Szczegółowe informacje dotyczące płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 znajdują się na stronie internetowej www.przelewy24.pl.


Warunki świadczenia usług elektronicznych


 1. STRONA WWW jest administrowana i redagowana przez SPRZEDAWCĘ, zwanego dalej również „Administratorem”.

 2. STRONA WWW służy nabywaniu przez ZAMAWIAJĄCYCH towarów znajdujących się w ofercie SPRZEDAWCY.

 3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na STRONIE WWW zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 4. Korzystanie z funkcjonalności STRONY WWW jest dobrowolne.

 5. Składanie zamówień przez STRONĘ WWW jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta ZAMAWIAJĄCY następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 6. SPRZEDAWCA wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony www przez ZAMAWIAJĄCEGO, umożliwiających: a) utrzymania sesji ZAMAWIAJĄCEGO, b) dostosowania strony www do potrzeb ZAMAWIAJĄCYCH, c) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania księgarni internetowej, d) tworzenia statystyk oglądalności.

 7. STRONA WWW może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookie`s, w celu oceny efektywności reklam.

 8. KSIĘGARNIA używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi ZAMAWIAJĄCYCH. ZAMAWIAJĄCY może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików cookie`s znajduje się tutaj.

 9. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: blok [ at ] studioblok [ dot ] eu lub na adres SPRZEDAWCY.

 10. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

 11. Każdej ze STRON przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w niniejszym Regulaminie, z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). ZAMAWIAJĄCY składa takie oświadczenie na adres blok [ at ] studioblok [ dot ] eu. SPRZEDAWCA składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail ZAMAWIAJĄCEGO. Realizacja zamówień PRODUKTÓW złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.


Zmiany regulaminu


 1. KSIĘGARNIA zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i warunków oferty.

 2. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu zostanie on zamieszczony na stronie KSIĘGARNI i opisany datą w której zacznie obowiązywać, ZAMAWIAJĄCY nie będą o nich informowani w inny sposób.
  Regulamin obowiązuje od 15.01.2022.
Wzór:
…………………………………………………………

Miejscowość, data
Formularz odstąpienia od umowyImię i nazwisko konsumenta: ………………………………………

Adres konsumenta:…………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………

Adres e-mail:………………………………………………………………..

Numer telefonu:…………………………………………… ……………..

Numer zamówienia………………………………………………………

Data odbioru zamówienia………………………………………..…

Studio Blok

Księgarnia internetowa Kluboksięgarnia.pl

ul. Magellana 5/4, 02-777 Warszawa

odstąpienie od umowy
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja/My (*)…………………………………………………………………………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków (jeśli jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty:………………………………………………………………………………………………

posiadacz rachunku…………………………………………………………………… ………………………………………………………………….……
…………………………………………………..……

Podpis konsumenta(-ów)

(zwiń Regulamin)

Wydawca Studio Blok, kontakt: poczta [at] kluboksiegarnia [kropka] pl   tel. +48 691 512 961, © by Studio Blok 2007-2022